Thermotank AS ble stiftet i Juli 2008 med opphav i Emdal Transport & Spedisjon AS. Tankbilene og kranbilen ble skilt ut i eget selskap med samme eigere som før da Bring Logistics (da Nor-Cargo AS) kjøpte opp Emdal Transport. Vi har totalt over 40 års erfaring innen tanktransport. 

Vi transporterer alle typer oljer og væsker både ADR klassifisert og det som krev temperaturkontroll. 

Vårt hovedområde er transport av fiskeoljer og flytende produkter innen fiskeindustri og Omegaproduksjon.

Vi har et meget godt internkontrollsystem. Det gjør at vi kan oppdage feil og mangler tidligst mulig. På den måten sikrer vi for våre kunder et best mulig produkt og yte et så bra transporttilbud som det overhode er mulig. 

Vårt utstyr er topp moderne og er til enhver tid i topp stand for å kunne sikre transportflyten til våre kunder betraktelig.

Thermotank AS - Med kvalitet i tankene