Transport av flytende gods

Thermotank disponerer traller for både matvare og kjemikalier. Vi har også dedikerte traller til enkelte kunder.

3 av trallene er utstyrt med varmeslynger for å opprettholde eller heve temperaturen på varen.

Temperaturkontroll

Vi håndterer gods, både det som trengs kjøling så vel som gods som trenger å opprettholde eller heve temperaturen.

Import og eksport

For våre kunder håndterer vi også import og eksportfortolling.

Oljer og væsker

Vi transporterer alle typer oljer og væsker både ADR klassifisert og det som krev temperaturkontroll. 

Lav feilmargin

Vi har et meget godt internkontrollsystem. Det gjør at vi kan oppdage feil og mangler tidligst mulig. På den måten sikrer vi for våre kunder et best mulig produkt og yte et så bra transporttilbud som det overhode er mulig.

Moderne utstyr

Vårt utstyr er topp moderne og er til enhver tid i topp stand for å kunne sikre transportflyten til våre kunder betraktelig.

Vaskehall

På området har vi tilgang til egen vaskehall for inn- og utvendig tankvask.